Výkup a zpracování elektrozařízení


U tohoto odpadu není stanovena pevná ceníková cena, vždy záleží na obsahu barevných kovů, železa a dalších příměsí, např. PVC a jiných izolačních materiálů, které se musí ekologicky zlikvidovat za poplatek.

 
 


KEMPA ŠROT s.r.o.| Tel: +420 724 895 258 | E-mail: info@kempasrot.cz
Created by obsah.info, 2016 - 2024