O naší společnosti


Společnost KEMPA ŠROT s.r.o. je ryze česká společnost a může se pyšnit více než 32letou tradicí. Společnost byla založena jako fyzická osoba v září roku 1990 a zabývala se výkupem a zpracováním kovového odpadu. V následujících letech se firma začala rozvíjet a docházelo k nabírání a přijímání dalších zaměstnanců a k dalšímu navyšování zpracovaného materiálu, služeb a technického a technologického vybavení. Dne 1. 3. 2010 byla veškerá obchodní činnost firmy jako fyzické osoby převedena na nově založenou společnost s právní formou jako společnost s ručením omezeným. 

Společnost se zabývá výkupem a zpracováním kovového odpadu, výkupem a zpracováním elektrozařízení, výkupem barevných kovů a prodejem kovového odpadu. Výkup, zpracování a následný prodej kovového odpadu je stěžejní činnost firmy. Kovový odpad je ve firmě zpracován, následně převezen do sléváren a železáren. Základními principy činnosti je shromažďování, třídění a mechanická úprava fyzikálními postupy (stříhání, lisování apod.).

Hlavním cílem společnosti je maximální spokojenost zakázníků a současně zákazníkům nabídnout maximální sortiment materiálů včetně souvisejících služeb v co nejkratším čase a maximálně tak uspokojit jejich požadavky. Nástroji pro dosažení takto stanoveného cíle je zejména široký sortiment nabízeného materiálu včetně poskytovaných služeb s tímto související, zajímavé a přijatelné ceny, efektivní komunikace a v neposlední řadě motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci. 

Společnost současně ve výkupu, zpracování a v následném prodeji kovového odpadu a barevných kovů vidí nejlepší cestu vedoucí ke snížení celkového množství odpadu ukládaného na skládkách, a s tím související úsporu primárních přírodních zdrojů, jelikož zpracovaný a upravený odpad nachází uplatnění jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby.

Mezi další cíle společnosti patří udržování i dobrých vztahů jak s odběrateli, tak i dodavateli. Rostoucím náročným požadavkům odběratelů se společnost přizpůsobuje i investicemi do nejnovějších technologií a technického vybavení.

U všech činností, nejen v oblasti nakládání s odpady, dbá společnost na dodržování veškerých právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, prevence znečišťování a bezpečnosti a hygieny práce.

 


KEMPA ŠROT s.r.o.| Tel: +420 724 895 258 | E-mail: info@kempasrot.cz
Created by obsah.info, 2016 - 2023